Domov  |  Kontakt  |  Zemljevid
Domov > LETO 2011- Mednarodno leto kemije

LETO 2011- Mednarodno leto kemije

            V spomin na pomemben dogodek izpred sto let – leta 1911 je znanstvenica Marie Curie prejela Nobelovo nagrado za kemijo – bomo leto 2011 proslavljali kot Mednarodno leto kemije. V ospredju bo promocija vloge kemičark in kemikov v znanosti in družbi, pomen enakih možnosti za poklicno delovanje za oba spola ter dvig splošne vednosti o kemiji, kemijskem in kemičnem.
            Namen proslavljanja leta 2011 kot Mednarodnega leta kemije v Sloveniji bo spreminjanje percepcije ljudi o kemiji.
            Slovenski kemiki in kemičarke želimo ponuditi sodržavljanom, ki se s kemijo poklicno ne ukvarjajo kemijske dogodivščine, ki bodo čim bolj temeljito spremenile in nadgradile njihovo znanje in jih usposobile za pametne uporabnike (potrošnike).
 
Poslanstvo
            Poslanstvo slovenskega proslavljanja leta 2011 kot Mednarodnega leta kemije je v približevanju kemije, kemijskega in kemičnega državljanom Republike Slovenije z namenom spreminjanja njihove percepcije. V ospredju je predstavljanje vloge, pomena in dosežkov na področjih kemije, njihove uporabe v industriji in obrti ter v zasebnem življenju državljanov.
 
Vizija
            Vizija Mednarodnega leta kemije v Sloveniji je vzbuditi državljane za spoznavanje in osvajanje verodostojnega kemijskega znanja in za napredovanje v poznavanju in rokovanju s kemikalijami ter za odkrivanje svojega bodočega poklica in položaja v kemiji (v primeru mladih).


Osrednji nacionalni dogodki in prireditve proslavljanja Mednarodnega leta kemije v Sloveniji: 

SEPTEMBER:        Slovenski kemijski dnevi in 60 let Slovenskega kemijskega društva 
                                 (14.-16. september, Portorož)
                                  Organizator: Slovensko kemijsko društvo
                                 Evropska noč raziskovalcev (30. september)
                                 Izvajalci: prof.dr. Ivan Leban (v okviru Univerze v Ljubljani). 
                                 Prireditev bo potekala tudi v Mariboru.
  
OKTOBER:            17. slovenski festival znanosti z mednarodno udeležbo-
                                »Planetarni izzivi časa«
(4.-6. oktober)
                                Organizator: Slovenska znanstvena fundacija s strokovnimi partnerji
 
                                 7. konferenca slovenskih znanstvenikov in 
                                gospodarstvenikov iz sveta in Slovenije
(12. in 13. oktober)
                                Nosilec: Svetovni slovenski kongres
                               (drugi dan konference bo namenjen kemiji)
 
                                Delavnice za učitelje naravoslovnih predmetov  
                                 »Spodbujanje učencev za raziskovalno spoznavanje kemije«
                                Organizatorji: Oddelki za kemijsko izobraževanje na slovenskih     
                                univerzah, Slovensko kemijsko društvo in druge strokovne organizacije, 
                                Slovenska znanstvena fundacija in Slovenska nacionalna komisija za Unesco

NOVEMBER:         Testiranje dijakov za uvrstitev v slovensko ekipo za  Mednarodno kemijsko 
                                 olimpijado
 (1. test: 5. november)

                             
    Proslavljanje rojstnega dne Marie Curie (1867-1934) v Raziskovalnem 
                                 laboratoriju za otroke in mladostnike
(7. november)
                                 Organizator: Slovenska znanstvena fundacija
 
                                  Forum »Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje  kadrov za 
                                 kemijsko industrijo v 21. stoletju«
                                 Partnerji: Slovensko kemijsko društvo in Gospodarska zbornica Slovenije 
                                 (še ni potrjeno)
                                  
                                 Podelitev nagrad in priznanj Maksa Samca
                                 (med 28. novembrom in 2. decembrom, v tednu Univerze v Ljubljani)
 
                                 Podelitev Prešernovih nagrad študentom
                                 (med 28. novembrom in 2. decembrom, v tednu Univerze v  Ljubljani)
                                 Nosilec: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v  Ljubljani

----------------------------------------------
dr. Edvard Kobal o Mednarodnem letu kemije: članek
Osrednji nacionalni dogodki
in prireditve proslavljanja Mednarodnega leta kemije v Sloveniji skozi celo leto.
Prednostne vsebine lokalnih dogodkov in prireditev v Sloveniji.
Dokument: Leto 2011-Mednarodno leto kemije v Sloveniji