Domov  |  Kontakt  |  Zemljevid
Domov > Nagradni literarni natečaj

Nagradni literarni natečaj

in      

objavljata skupni nagradni natečaj spisov/esejev na temo
"Kako preživeti brez vode?"

               Pomen vode za življenje na Zemlji je izrednega pomena, saj ima voda fiziološki pomen, ki se kaže v omogočanju funkcioniranja organizma; higienski pomen, kar pomeni, da vodo uporabljamo za vzdrževanje higiene in ekonomski pomen, saj se velike količine vode uporabljajo v industriji, prometu, kmetijstvu in drugih gospodarskih panogah.

Človek dnevno potrebuje za minimalne fiziološke potrebe 1,5 do 3 litre vode, seveda pa so potrebe odvisne tudi od letnega časa. Dejstvo pa je, da vodo vse prevečkrat jemljemo kot nekaj samoumevnega – odpremo pipo in voda priteče vsakokrat in kolikokrat si to zaželimo. Kaj pa če priteče na dan samo 10 kapljic vode? Kaj če vode sploh ni? Kaj če je voda onesnažena? Kaj se bo zgodilo s človeštvom, če na Zemlji ne bo vode? Kje bomo iskali vodo? Kako jo bomo prečistili, če bo onesnažena?
To je le nekaj vprašanj na katera lahko odgovorite v svojih spisih/esejih. Ne pričakujemo znanstvenih razlag ali ugibanj. Pričakujemo pa vaše osebno razmišljanje po principu delovanja možganov in srca. Tudi na domišljijo ne pozabite. Morda vas bo k sodelovanju spodbudil ogled katerega izmed filmov ali branje knjige.
Odločite se za sodelovanje in tako prispevajte svoje sporočilo za leto 2011, ki ga je Organizacija Združenih narodov na predlog Unesca razglasila za Mednarodno leto kemije!
 
1.       RAZPISNI POGOJI
K sodelovanju vabimo mlade od osnovne šole do zaključka visokošolskega študija. Pisci sami izberejo zvrst (spis, esej) zapisa besedila. Zapis je lahko realističen, futurističen ali znanstvenofantastičen. Dolžina besedila spisa ali eseja naj ne presega 3 strani A4 formata (do 6000 znakov) v Arial pisavi, font 12.
 
K besedilu spisa/eseja naj avtor/ica priloži naslednje podatke:
- ime, priimek, naslov in pošta domačega naslova (stalnega bivališča);
- ime in naslov šole/fakultete, ki jo avtor obiskuje v letu 2010/2011 ter študijsko smer;
- ime in priimek mentorja.
 
Vsak avtor lahko pošlje samo en spis/esej in sicer s pomočjo elektronske pošte na naslov: mojca.zupancic@szf.si. Lahko ga prinese osebno na Slovensko znanstveno fundacijo ali pa pošlje s klasično pošto (v takšnem primeru naj obvezno doda esej/spis na disketi ali cedeju) in sicer:
do vključno 3. maja 2011 na naslov:
Ustanova Slovenska znanstvena fundacija, Štefanova ul. 15, 1000 Ljubljana
s pripisom »Za natečaj za najboljši spis/esej«.
Dodatne informacije na tel.: 01 / 426 35 90 (Mojca Zupančič) ali
preko e-pošte: mojca.zupancic@szf.si
 
V kolikor avtor spisa/eseja ne bo predložil tudi v elektronski obliki, se le-ta ne bo upošteval v procesu ocenjevanja.
 
 
2.       MERILA ZA OCENJEVANJE SPISOV/ESEJEV
Vse pravočasno prispele spise/eseje, ki bodo v skladu z razpisnimi pogoji, bo ocenila strokovna komisija sestavljena iz predstavnikov znanosti, medijev in umetnosti. Določila bo nominirance za nagrade in nagrajence natečaja.
Komisija bo pri svojem delu upoštevala naslednja merila:
 
A.      VSEBINSKA IZVIRNOST
-          humornost, duhovitost, izvirne zamisli, nenavadne ideje, kakovostne vsebinske rešitve, nove ideje, odličnost celotnega besedila, pestrost misli, nenasilne vsebinske rešitve, vsebinska domiselnost, vsebinska izvirnost.
B.      IZVIRNI ZGRADBENI UČINKI
-          medbesedilnost, kombiniranje pripovedovanja in dvogovora, odstavki, slogovno motivirana (utemeljena) odstopanja od predpisane besedilne vrste, stopnjevanje, uvod/jedro/zaključek, vsebinska povezanost zgradbe, zaključenost besedila
C.      SLOGOVNA IZVORNOST
-          bistroumnost, izrazna živost, pronicljivost, različnost besed, raznolikost izražanja, redefinicija, slikovitost, učinkovitost, neklišejski poskusi figurativnega izražanja, uporabnost znanja, ustvarjanje novih besed, besednih zvez, povedi
D.      INDIVIDUALNO MERILO
-          upoštevanje okoliščin (učenec/učenka osnovne šole, dijak/dijakinja srednje šola, študent/študentka višje ali visoke šole)
 
 
3.       NAGRADE
Komisija bo delovala tristopenjsko: v prvi fazi bo ocenila vse prispele spise/eseje. V drugi fazi bo določila nominirance, v tretji pa med nominiranci izbrala nagrajence – v vsaki kategoriji enega.
 
Najbolj izviren spis/esej v skupini:
-          osnovnošolskih učencev – bo prejel denarno nagrado v višini 200,00 EUR
-          dijakov – bo prejel denarno nagrado v višini 400,00 EUR
-          študentov – bo prejel denarno nagrado v višini 600,00 EUR
 
Denarne nagrade bo zagotovila delniška družba Delo iz Ljubljane. Spisi/eseji avtorjev, ki bodo prejeli prvo nagrado (v vsaki starostni skupini – osnovnošolci, srednješolci, študenti po eno) bodo objavljeni v časopisu Delo na straneh o znanosti. Nagrade bodo podeljene oktobra 2011 na otvoritveni slovesnosti 17. slovenskega festivala znanosti.
 
 
Projekt poteka v sodelovanju s Slovenskim kemijskim društvom


REZULTATI NATEČAJA