Domov  |  Kontakt  |  Zemljevid
Domov > Prometeji znanosti v komuniciranju za leto 2011

Prometeji znanosti v komuniciranju za leto 2011
Dinamični razvoj znanosti, ki se nadaljuje v 21. stoletju zahteva prepričljive in inovativne komunikatorje dogajanj v raziskovalnih laboratorijih, na terenu ter v okviru razvoja in rabe tehnologij. Tudi slovenski raziskovalci želijo biti »dovolj vidni in glasni«. Iz leta v leto zato vedno več raziskovalcev komunicira znanost s pomočjo različnih medijev. Med organizacijami, ki spodbujajo razvoj komuniciranja znanosti na Slovenskem je tudi Slovenska znanstvena fundacija. V začetku 21. stoletja je osnovala manjkajoče družbeno priznanje za izjemne dosežke pri komuniciranju znanosti, priznanje »Prometej znanosti za odličnost v komuniciranju«. Poimenovala ga je po grškem mitološkem liku Prometeju. Prometej označuje pojav človeka in njegovo hotenje po intelektualnem ter preseganje znanja prednikov in učiteljev. V komuniciranju znanosti lahko raziskovalci, novinarji in tudi splošna javnost prepoznajo pomen doseganja in preseganja dosedanjih odličnih komunikatorjev znanosti, kakor tudi osebnega zadovoljstva komunikatorjev zaradi znanja in izkušenj kako dosežejo želene učinke promoviranja in populariziranja znanosti, tehnologij in inovacij. 


Priznanja »Prometej znanosti za odličnost v komuniciranju« za leto 2011 so prejeli:
- prof. dr. Albin Pintar (Kemijski institut, Ljubljana), za izjemno zanimivo in učinkovito populariziranje raziskav in tehnoloških rešitev na področju varstva okolja;
- asist. dr. Luka Omladič (Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta), za izpiljeno komentiranje okoljske problematike;
- Borut Podgoršek (Ministrstvo za obrambo, RS), za celovito ponudbo informacij na Slovenskem letalskem portalu;
- izr. prof. dr. Mitja Ruzzier (Univerza na Primorskem, Fakulteta za management), za celovito ponudbo informacij na portalu Mikrobiz;
- revija TIM (Tehniška založba Slovenije), za petdesetletno populariziranje znanost, tehnike in naravoslovja, poglabljanja znanj ter razvijanje tehnične ustvarjalnosti med mladimi;
- revija PRESEK (Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije), za štirideset let populariziranja matematike, fizike, astronomije in računalništva med mladimi;
- doc. dr. Elsa Fabbretti in dr. Peter Purg (Univerza v Novi Gorici), za načrtovanje in izvedbo prireditve »Evropska noč raziskovalcev 2011« v Novi Gorici, Gorici in Vidmu;
- Morska biološka postaja, za kratek film »Med morjem in kopnim«, ki na poljuden in privlačen način približa ljudem življenje v posebnem življenjskem okolju;
- Skupina novinarjev častnika Delo (Gregor Pucelj, Silvestra Rogelj-Petrič, Jasna Kontler-Salamon, Mišo Renko, Dragica Bošnjak, Tomaž Švagelj), za petindvajsetletno približevanje znanosti, tehnologij in inovacij državljanom Republike Slovenije ter za spodbujanje komuniciranja teh vsebin.


Priznanja sta podelila gospod Samo Kranjec, predsednik Komisije za dodelitev priznanj in novinar časnika Finance, ter dr. Edvard Kobal, direktor SZF.