Domov  |  Kontakt  |  Zemljevid
Domov > Razpisi > Razpisi zaključeni v zadnjem mesecu dni > Javni razpis neodvisnih denarnih podpor slovenskim raziskovalcem

Javni razpis neodvisnih denarnih podpor slovenskim raziskovalcem

Javni razpis neodvisnih denarnih podpor slovenskim raziskovalcem

SZF 

objavlja javni razpis neodvisnih denarnih podpor

slovenskim raziskovalcem

Denarne podpore Slovenske znanstvene fundacije so namenjene pospešitvi realizacije aktivnosti, kot so:

 • aktivna udeležba na znanstvenem srečanju,
 • znanstveno izpopolnjevanje v tujini,
 • izvajanje specifičnega raziskovalnega projekta v Republiki Sloveniji.

Vse navedene vrste aktivnosti morajo potekati v drugem polletju 2008. Praviloma morajo imeti zagotovljeno denarno podporo tudi iz drugih finančnih virov v Republiki Sloveniji oz. Evropski uniji (zlasti s strani Evropske komisije). Neodvisna denarna podpora Slovenske znanstvene fundacije opravlja vlogo pospeševatelja. Je torej t.i. “push grant” in načeloma ne nadomešča osnovnega granta. Zato posamezni grant ne bo presegel 500 EUR.

Vlagatelji na razpis morajo izpolnjevati naslednje zahteve:

 • morajo biti državljani Republike Slovenije, kar dokazujejo s prilogo – potrdilom o državljanstvu;
 • v Republiki Sloveniji morajo imeti odprt osebni transakcijski račun pri eni izmed bank;
 • so praviloma že dosegli doktorat znanosti;
 • imajo zagotovljen glavni vir denarnih sredstev v maksimalnem obsegu glede na celokupno vrednost projekta.
 • potrdilo o državljanstvu;
 • kopijo diplome o doseženem naslovu “doktor znanosti”;
 • življenjepis (do 1 strani A4 formata);
 • bibliografijo (vsaj za zadnjih pet let, 2003-2007);
 • pisno predstavitev projekta, za katerega prosijo denarni podporo. V primeru vloge, ki se nanaša na aktivno  udeležbo na znanstvenem srečanju obvezno navedite obliko vašega sodelovanja na srečanju (vabljeno predavanje, predavanje v sekciji, moderiranje okrogle mize ali panela, postrska sekcija);
 • pisno utemeljitev, zakaj jim je potrebna prav podpora Slovenske znanstvene fundacije.
 • Vlagatelji vložijo ob izpolnjenem prijavnem obrazcu še naslednje priloge:

  Prijavni obrazec s prilogami vlagatelj/-ica pošlje v zaprti priporočeni pošiljki (velja datum na poštnem žigu) z vidno oznako na prednji strani kuverte “Podpore slovenskim raziskovalcem” na naslov:

  Slovenska znanstvena fundacija

  Štefanova ul. 15

  1000 Ljubljana,

  in sicer do vključno 30. maja 2008!

  Ocenitev vlog bo zaključena najkasneje konec junija 2008. Izbrani prosilci bodo s Slovensko znanstveno fundacijo sklenili pogodbe.