Domov  |  Kontakt  |  Zemljevid
Domov > Krogi partnerjev > Krogi partnerjev

Krogi partnerjev

Slovenska znanstvena fundacija (SZF) je samostojna in neodvisna ter nepridobitna pravna oseba zasebnega prava. Po svojih najboljših močeh – sposobnostih in zmožnostih – si prizadeva čim kvalitetnejše in čim bolj obsežno izpolniti svoje aktivnosti, opredeljene v letnih in večletnih programih. Deluje po principih razmišljanja in ravnanja »umnega in dobrega gospodarja«. V prvi vrsti pospešuje in promovira različne oblike partnerstev. Pri tem namenja posebno pozornost javno-zasebnim oz. zasebno-javnim partnerstvom za več znanosti na Slovenskem.
SZF je razvila in utrdila več vrst partnerstev oz. krogov pravnih ter fizičnih oseb, ki tesno sodelujejo z ustanovo pri uresničevanju njenega poslanstva. To so:
·        krog ustanoviteljev,
·        krog donatorjev,
·        krog sponzorjev, in
·        krog prijateljev.
 
Krogi so v vsebinskem in funkcionalnem smislu organizirani tako, da omogočajo deležnikom napredovanje in uveljavljanje znotraj SZF. Istočasno pa omogočajo tudi promocijo izven oz. zunaj ustanove, vodeno s strani SZF same ter njenih ustanoviteljev oz. članov-ic Sveta ustanove. V prvem planu je pri tem promocija človekoljubja izkazanega s strani partnerjev SZF.
SZF sodeluje z zgodovinskimi ustanovitelji, z vsemi člani Sveta ustanove, donatorji, sponzorji ter prijatelji enakopravno. Posebno pozornost namenja sodelovanju z Vlado Republike Slovenije in slovenskimi občinami. Razvija in pospešuje sodelovanje s strokovnimi društvi in združenji ter nevladnimi organizacijami. Sodeluje pa tudi z mednarodnimi organizacijami, v prvi vrsti z evropskimi.