Domov  |  Kontakt  |  Zemljevid
Domov > Aktivnosti > Promoviranje znanosti > Noč raziskovalcev 2008

Noč raziskovalcev 2008


Noč raziskovalcev je vseevropska prireditev, ki jo organizira tradicionalno Evropska komisija od leta 2005 dalje. Namenjena je promociji vloge raziskovalcev v Evropski uniji, pa tudi širše, v Evropi kot kontinentu. Istočasno poteka tudi popularizacija raziskovalnih poklicev med mladimi šolajočimi se ljudmi. Evropska unija potrebuje namreč skladno z Lizbonsko strategijo mnogo več raziskovalcev kot jih trenutno premorejo države članice, da bo skupnost prepoznavna kot najkonkurenčnejša na raziskovalnem in gospodarskem področju v globalnem prostoru.
Slovenska znanstvena fundacije je aktivna udeleženka tega vseevropskega projekta od prvega leta. V poslovnem letu 2007 in 2008 je bila ustanova partnerica Univerzi v Mariboru, prejemnici dotacije Evropske komisije za osrednjo nacionalno prireditev.

-----------------------------------------------------------------------------------

Univerza v Mariboru je bila 26. septembra 2008 v popoldanskih in večernih urah organizatorica osrednje slovenske prireditve v okviru vseevropskega projekta Noč raziskovalcev. Kakor v preteklih letih je bil tudi v letu 2008 izbran zadnji petek v mesecu septembru. Univerza v Mariboru je skupaj s svojimi partnerji, med njimi tudi s Slovensko znanstveno fundacijo, pripravila zanimiv program, ki je pritegnil mlade, njihove starše in druge prebivalce Maribora in Celja. Državljani so tako dobili priložnost, da spoznajo znanost s strani raziskovalcev samih. Prav tako pa so lahko spoznali kako mladi vidijo vlogo raziskovalk ter raziskovalcev in sicer s pomočjo fotografij, ki so jih razstavili na prostem. Nosilka aktivnosti nagradnega natečaja fotografij je bila Slovenska znanstvena fundacija.
 
Nagradni fotografski natečaj
 
Nagradni fotografski natečaj je bil aktiviran pozno pomladi 2008. K sodelovanju so bile povabljene slovenske osnovne, srednje, višje in visoke šole, njihovi učenci in študentje ter učitelji-mentorji.
Do začetka poletja je Slovenska znanstvena fundacija sprejemala fotografije. Te so, praktično le z nekaj izjemami, prispele le v elektronski obliki, kar je zmanjšalo stroške izdelave fotografij za razstavo avtorjev nominirancev in nagrajencev natečaja.
 
Določitev nominirancev za nagrado in končnih nagrajencev natečaja
 
Osnovno selekcijo je opravil dr. Edvard Kobal. Za nagrade je izbral skupino avtorjev 18 fotografij. Vsa ta dela je pregledala v septembru 2008 strokovna komisija v sestavi:
·        prof.dr. Bogdan Povh, fizik, nekdanji direktor Max Planckovega inštituta za fiziko jedra, profesor Univerze v Heidelbergu ter dopisni član Slovenske akademije znanosti in umetnosti;
·        prof.dr. Dušan Petrač, fizik, sodelavec Jet Propulsion Laboratoryja v Pasadeni in Nase, častni član Inženirske akademije Slovenije ter častni senator Univerze v Mariboru;
·        gospod Janez Vlachy, vrhunski fotograf;
·        gospa Irena Petrač
·        gospa Mara Mahkovec, prof.
·        gospa Mojca Zupančič, prof. likovne umetnosti
·        dr. Edvard Kobal, kemik, promotor znanosti, publicist in direktor Ustanove Slovenske znanstvene fundacije.
Komisija je potrdila kvaliteto fotografij, ki jih je izbral selektor za razstavo (vsa nominirana dela) ter izbrala najboljše med najboljšimi.
 
V kategoriji osnovnošolcev je zasedla prvo mesto ter postala prejemnica granta za nadaljnje šolanje (Sklad za mlade talente pri Slovenski znanstveni fundaciji):
·        Anamarie FINK, roj. 1996 v Novem mestu, v šolskem letu 2007/8 učenka 6. razreda Osnovne šole Belokranjskega odreda Semič.
Drugo mesto je zasedel:
·        Martin LUNDER, učenec 8. razreda Osnovne šole Ivana Groharja v Škofji Loki;
ter tretje mesto:
·        Rebeka LAVRIN, učenka 8. razreda Osnovne šole Belokranjskega odreda Semič.
 
V kategoriji srednješolcev je zasedel prvo mesto ter postal prejemnik granta za nadaljnje šolanje (Sklad za mlade talente pri Slovenski znanstveni fundaciji):
·        Tilen ŠUBIC, dijak 2. letnika Gimnazije Škofja Loka;
Drugo mesto je zasedel:
·        Jernej HAFNER, dijak 3. letnika Škofijske klasične gimnazije Štula v Ljubljani;
tretje mesto pa:
·        Marko PIRC, dijak 4. letnika Srednje elektro šole in tehniške gimnazije Novo mesto.
 
Fotografske stvaritve mladih ustvarjalcev so bile predstavljene javnosti na Noči raziskovalcev' 2008 v Mariboru in sicer na osrednjem prizorišču (Glavni trg). Podelitev nagrad (denarnih in knjižnih) ter priznanj mladim fotografom in njihovim šolskim mentorjem je bila vključena kot sestavni del v program osrednjega izvajalca, Univerze v Mariboru.
Nagrade in priznanja sta podelila v imenu Slovenske znanstvene fundacije prof.dr. Venčeslav Kaučič, predsednik Znanstvenega sveta, in prof.dr. Dušan Petrač, sodelavec Slovenske znanstvene fundacije in častni senator Univerze v Mariboru. V imenu Univerze v Mariboru pa prof.dr. Milan Marčič, prorektor.
Predstavitev nominiranih in nagrajenih del mladih fotografov je bila dopolnjena s 37 portreti vrhunskih slovenskih znanstvenic in znanstvenikov, ki so se uveljavili v mednarodni znanstveni skupnosti v 2. polovici 20. stoletja, in delujejo v Sloveniji ali po svetu. Večino fotografij (vse so sestavni del arhivske dokumentacije Slovenske znanstvene fundacije in jih le-ta uporablja pri izdajah svojih publikacij) je izdelal vrhunski slovenski fotograf Janez Vlachy, ki je dal tudi privolitev za javno predstavitev na prostem (na Glavnem trgu).
 
Analiza del na razstavi
 
Mladi so ustvarjali tako portretno, kakor tudi žanrsko in dokumentarno fotografijo.
a)       Znano je, da je portretna fotografija poseben izziv za poklicne fotografe. Zahteva namreč subjektivno, tehnično in ustvarjalno zrelost, saj z dobro portretno fotografijo lahko predstavimo značaj portretiranca, v našem primeru raziskovalke ali raziskovalca.
       Emotivno učinkujoč portret mora odražati tako formalno lepoto, ki nam predstavi raziskovalca na splošno. Značilna lepota portretiranca je pogojena z duševnimi lastnostmi in razvojem. Individualna lepota (posebnost) pa temelji na osebnosti in notranjem duhu ter energiji posameznika, ki jo le-ta izžareva, fotograf pa jo je sposoben zaznati.
       Pri portretni fotografiji z linijami obraza izpovemo značaj. Linija je namreč sredstvo človekovega izraza. Gledalec portretne fotografije ima tako vpogled v optično lepoto in v glavne vrednosti.
       Znano je, da je bila portretna fotografija med fotografi vedno priljubljena. Pričakovali smo, da jo bodo uporabili tudi nekateri mladi fotografi, čeprav smo se zavedali, da niso fotografsko zreli, ampak na začetku fotografske ustvarjalnosti. Pričakovali smo predvsem opisni portret, ki predstavi osebo- eno ali tudi več – v delovnem oz. v značilnem okolju. Ta namreč dopušča svobodnejši odnos avtorja fotografije. Je tudi sicer soroden dokumentarnemu portretu, pri tem pa vsekakor presega zgolj fotografijo za osebne dokumente.
       Med deli mladih fotografov je najbolj uspela portretna fotografija, ki jo je prispevala Lara Pirjevec, dalje pa Jernej Hafner (2. nagrada med srednješolci), Laura Lubšina, Rok Kelher, Barbara Bizilj in Mercedes Vitek. Mercedes Vitek je bila tudi edina, ki je ustvarila s fotografijo očeta med raziskovanjem – družinski (privatni) portret.
 
b)      Glede na temo razpisa je žanrska fotografija razodevala še največji interes mladih po ustvarjanju. Raziskovalni žanr ni bil preveč kompliciran za mlade, saj je bilo potrebno »le ujeti trenutke oz. pravilno izbran trenutek iz življenja posameznega raziskovalca oz. raziskovalne skupine«. To je večini tudi uspelo.
       Raziskovalci na žanrskih fotografijah so glede na starost mladi in starejši (stari), so moški in ženske, običajno sklonjeni nad mikroskopom (Miha Kolmančič, Jakob Meglič) z lupo v roki (Anamarie Fink, 1. nagrada med osnovnošolci; Anja Prešern), med izvajanjem meritve ali eksperimenta (Rebeka Lavrin, 3. nagrada med osnovnošolci; Alex Zigante), na terenu (Andrej Martini) ali v prostoru, kjer raziskovalci po delu na terenu poročajo o svojem delu in razpravljajo ob ugotovitvah (Klavdij Kovačič). Nekateri avtorji, zlasti pa Domen Čerin, so se približali umetniški fotografiji.
       Najbolj umetniško fotografijo pa sta ustvarila Tilen Šubic (1. nagrada med srednješolci) in Martin Lunder (2. nagrada med osnovnošolci). Svojevrstno umetnino pa je prispeval Marko Pirc (3. nagrada med srednješolci) in sicer z zelo domiselno vključitvijo tipičnega preživljanja prostega časa mladega rolkarja v laboratorijsko okolje.
       Z raziskovalnim žanrom so mladi avtorji dali raziskovalcem – tako odraslim (starejšim od sebe), kakor tudi svojim vrstnikom – potrebno pozornost.
 
c)       Mladi so se zelo malo posluževali dokumentarne fotografije, čeprav smo razpisovalci javnega natečaja pričakovali, da bo pogostejše prisotna med oddanimi fotografijami. V kolikor bi do tega prišlo, bi pridobili zanimivo zbirko portretov raziskovalcev za javno uporabo v okviru edicij Slovenske znanstvene fundacije, Univerze v Mariboru oz. generalnega direktorata za znanost in raziskave Evropske komisije. Izgleda, da je mlade bolj zanimalo eksperimentiranje (čeprav so dokumentarne fotografije lahko tudi delno rezultat eksperimentiranja) in pomik v sfero žanrske fotografije.
 
Galerija slovenskih raziskovalcev ter raziskovalcev kot jih vidijo mladi slovenski fotografi…

Uvodni plakat razstave


-----------------------------------------------------------------